Magazín    Inzercia    Obchody    Služby    Užitočné info    Horoskopy    Pôžičky pre ženy    Finančná poradňa    Pôžičky BA   
Všeobecné podujatia    Program divadla Bratislava    Program kina Bratislava

Kam v Bratislave
Prinášame vám zopár tipov na múzeá, galérie, knižnice, pamiatky a iné kultúrno-spoločenské miesta:

Archeologické múzeum - Žižkova 12, www.snm.sk

Detské múzeum SNM - Vajanského nábr. 2, www.detskemuzeum.sk

Historické múzeum - Bratislavský hrad, www.snm.sk

Hudobné múzeum - Žižkova 18, www.snm.sk

Krajanské múzeum Matice slovenskej - Grösslingova 23, www.matica.sk

Múzeum dopravy Bratislava - Šancová 1/a, www.muzeumdopravy.com

Múzeum mesta Bratislavy - Radničná 1, www.muzeum.bratislava.sk

Múzeum Milana Dobeša - Zámočnícka 13, www.milandobes.sk

Múzeum polície - Gunduličova 2, www.minv.sk

Múzeum židovskej kultúry - Vajanského nábr. 2, www.snm.sk

Prírodovedné múzeum Bratislava - Vajanského nábr. 2, www.snm.sk

Slovenské národné múzeum - Vajanského nábr. 2, www.snm.sk

Bratislavský hrad - Bratislava, www.snm.sk

Hrad Devín - Muránska ulica, www.muzeum.bratislava.sk

Kostol sv. Vincenta de Paul - Tomášikova 6, www.fara-ruzinov.sk

Letná čitáreň U červeného raka - Michalská 26, www.mestskakniznica.sk

Kultúrne centrum Dunaj - Nedbalova 3, www.kcdunaj.sk

PKO Bratislava - Nábr. L. Svobodu 3, www.bkis.sk

A4 - nultý priestor - Nám. SNP 12, www.a4.sk